Watersector

Schoon en betrouwbaar drinkwater is voor ons in Nederland heel gewoon en vanzelfsprekend. We staan er eigenlijk niet meer bij stil dat water feitelijk één van onze primaire levensbehoeftes is. Voor water gelden dan ook zeer strenge kwaliteitseisen. Naast deze eisen m.b.t. de kwaliteit van het water worden er ook strenge eisen gesteld aan (de betrouwbaarheid van) de beschikbaarheid van water. Het behoeft dan ook geen betoog dat de continuïteit van de primaire processen t.b.v. het waterbeheer en waterbehandeling in deze sector van strategisch belang is. Continuïteit van de primaire processen betekent continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening van deze processen. Uitval van de stroomvoorziening of van monitor- en regelinformatie moet dus te allen tijde worden vermeden.

Wij hebben uitgebreide ervaring in de watersector en zijn derhalve goed op de hoogte van de specifieke eisen die o.a. door de drinkwaterbedrijven, waterschappen en Gemeenten worden gesteld.

Onze oplossingen vinden hun toepassing o.a. in:

  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s)
  • Pomp- en verdeelstations