Onze naam

De naam “Rivion” is een samenvoeging van het Latijnse woord “Rivus” dat “rivier of stroom” betekent en het uit het Grieks afkomstige woord “ion” dat staat voor een elektrisch geladen deeltje.  De continue stroom en dynamiek van een rivier symboliseren de flexibiliteit, continuïteit en doelstelling van zowel onze oplossingen als van onze organisatie.

Rivion zal zich, zoals een rivier, altijd aanpassen aan een veranderende, veeleisende omgeving en zal altijd een weg vinden en zorgen dat de stroom (van elektrisch geladen deeltjes) niet wordt onderbroken.