Kwaliteit en veiligheid

Één van de belangrijkste doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de kwaliteit van onze producten en diensten en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze (tijdelijke) medewerkers, werknemers van derden en andere personen alsmede het minimaliseren van schade aan en hinder voor het milieu. Ons beleid is dan ook gericht op:

  • het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële schade
  • het voorkomen van schade aan en hinder voor het milieu.
  • het maximaliseren van de klanttevredenheid.
  • het continu verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie, processen, ,systemen,  producten en diensten.

ISO 9001:2015 gecertificeerd
Wij voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Bekijk hier het certificaat.

VCA**gecertificeerd
Wij zijn in het bezit van het VCA**-certificaat, volgens de normen van het VGM Checklist Aannemers, VCA** 2017/6.0 managementsysteem. Bekijk hier het certificaat.

ISO 14001:2015 gecertificeerd
Ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de NEN-EN-ISO 14001:2015. Bekijk hier het certificaat.

 

ISO_9001_COL_non-embedded