Autowegen

shutterstock_131123117 - aangepastDe infrastructuur die wordt gebruikt voor het autoverkeer is in toenemende mate technologisch geavanceerd en complex. Desondanks worden er extreem hoge eisen gesteld aan flexibiliteit en betrouwbaarheid  onder alle en veelal sterk veranderende gebruiks- en omgevingsomstandigheden. Continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening zijn dan ook sleutelfactoren in het kunnen garanderen van continuïteit en de services die worden geleverd m.b.t. het autoverkeer. Het hoofddoel is uiteindelijk dat de verkeersstromen worden geoptimaliseerd, de congestiekans wordt verkleind en dat de veiligheid en het comfort van de weggebruikers wordt verhoogd.

Elke toepassing m.b.t. autowegen heeft zijn eigen specificaties en gerelateerde normen en standaarden. Om die reden kunnen onze UPS-systemen worden aangepast aan de verschillende typen voedingen die op snelwegen toegepast worden (één-fase, drie-fase, met of zonder nul).  Ook kunnen de UPS systemen uitgevoerd worden met verschillende remote control communicatieprotocollen zodat deze naadloos in een bestaand systeem kunnen worden geïntegreerd.

Continuïteit en veiligheid van de verkeersstromen zijn primaire doelen. Uitval van de stroomvoorziening of van monitor- en regelinformatie moet dus te allen tijde worden vermeden. Continuïteit kan worden gegarandeerd door gebruik te maken van UPS-systemen van hoge kwaliteit die veelzijdig zijn, parallel schakelbaar zijn en die daarnaast kunnen functioneren onder verschillende kritische omstandigheden (temperatuur, fluctuerende stroomvoorziening, verschillende soorten belasting, etc.).

Rivion levert UPS-systemen met én zonder transformator en is daardoor in staat om aan de meest veeleisende en complexe specificaties te voldoen. Onze medewerkers hebben uitgebreide ervaring met oplossingen voor het autoverkeer. Daarbij onderscheiden wij 3 gebruikersgroepen c.q. applicaties t.w.

  • Verkeersregel centra (Traffic Control Centers)
  • Wegkantsystemen
  • Tunnels

Door onze jarenlange ervaring met grote infrastructurele projecten weten we welke eisen door opdrachtgevers en adviseurs worden gesteld aan onze organisatie en aan onze producten.