Energie

shutterstock_158076401 - aangepastOnze energievoorziening zal de komende decennia forse veranderingen ondergaan. Duurzame (hernieuwbare) energiebronnen (zoals zon en wind) zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen als alternatief voor fossiele brandstoffen (zoals kolen en gas). Eén van de belangrijkste uitdagingen hierbij is om te bepalen op welke wijze de vraag naar duurzame energie kan worden afgestemd op het sterk fluctuerende aanbod van duurzame energie. Met name bij de productie van duurzame energie ontstaat er veelal een overschot aan energie omdat er, op het moment van productie, niet voldoende vraag tegenover staat. Een oplossing is om dit energieoverschot tijdelijk op te slaan. De nieuwe uitdaging bij energiedistributie ligt dus meer in “overbrugging van tijd” dan in het conventionele “overbrugging van afstand”. Energieopslag en energiebeheer zijn dus belangrijke functies bij ontwikkeling en beheer van toekomstige energienetwerken.

Omdat onze huidige energievoorziening is gebaseerd op conventionele energiecentrales (kolen, gas, nucleair) dient tevens de vraag te worden beantwoord op welke wijze duurzame energiebronnen kunnen worden geïntegreerd in onze bestaande energievoorziening.  Anders gezegd: er dienen dus oplossingen te komen voor de integratie van de duurzame (gedecentraliseerde) energienetwerken met de conventionele (gecentraliseerde) energienetwerken. Teneinde de stabiliteit en veiligheid van beide soorten netwerken te waarborgen worden er zeer hoge eisen gesteld aan de (nood)stroomvoorzieningssystemen.

De medewerkers van Rivion hebben binnen de energiesector ruime ervaring in advisering, levering en service van technologisch geavanceerde oplossingen, zowel t.b.v. van productie van energie als ook voor de transmissie, distributie en opslag van energie. Met ons innovatieve productportfolio en onze state-of-the-art serviceorganisatie zijn wij in staat om voor de diverse toepassingen de juiste (maatwerk)oplossingen aan te bieden, vanaf het allereerste ontwerp tot aan het einde van de levensduur.