Over ons

Rivion B.V. levert advies, producten en diensten op het gebied van stroomvoorziening ten behoeve van bedrijfskritische processen voor zowel industriële als commerciële toepassingen.

Hierbij richten wij ons met name op drie gebieden t.w. noodstroom, nikkel cadmium batterijen en energieopslag.

Het is ons doel te kunnen voldoen aan de meest uitdagende (industrie)standaarden en klantenwensen in onze doelmarkten. Dit doen wij door het leveren van onafhankelijk advies, “best-in-class” producten en “state-of-the-art” diensten/services. Voor onze klanten willen wij maximale waarde creëren gedurende meerdere jaren tegen minimale kosten. De waarde die wij voor onze klanten creëren wordt bepaald door 6 factoren waarop wij ons onderscheiden.

Één van de belangrijkste factoren waarop wij ons onderscheiden is onze merkonafhankelijkheid. Hierdoor zijn wij in staat om merkonafhankelijk, objectief en zonder concessies te adviseren over de beste oplossing voor de (veelal zeer) specifieke applicaties van onze doelmarkten. Onder “beste oplossing” verstaan wij die oplossing die gedurende de gehele levensduur maximale klantwaarde creëert tegen minimale exploitatiekosten (minimale Total Cost of Ownership, TCO). Deze “life cycle” benadering  is een rode draad in onze denk- en werkwijze om tot optimale, duurzame, lange termijn oplossingen te komen. Onze merkonafhankelijkheid heeft ook geresulteerd in een goede invulling van een andere onderscheidende factor namelijk ons innovatief productportfolio.

Er bestaat in de Benelux een duidelijke behoefte aan leveranciers die innovatieve (maatwerk)oplossingen kunnen bieden voor de meest veeleisende toepassingen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft Rivion voor een aantal specifieke doelmarkten in de Benelux een beperkt aantal Europese A-fabrikanten geselecteerd waarvan zowel de organisatie als het productportfolio naadloos aansluiten bij het eisenpakket van deze doelmarkten. Voor deze fabrikanten is de Benelux veelal te klein om een eigen verkoop en service organisatie op te zetten. Teneinde deze doelmarkten optimaal te kunnen bedienen en klanten toegang te geven tot de innovatieve oplossingen van deze fabrikanten is Rivion een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met AlcadEnedo (oude naam Efore), Eltek, Riello UPS en GNB Exide. Hierdoor zijn wij van deze Europese topfabrikanten officieel distributeur.

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor meerdere fabrikanten omdat veelal één fabrikant niet optimaal kan voldoen aan de soms zeer specifieke eisen van onze verschillende doelmarkten. Doordat wij slechts een zeer select en beperkt aantal fabrikanten vertegenwoordigen zijn wij volledig gespecialiseerd in het productportfolio van deze fabrikanten. Door onze intensieve samenwerking met onze partners is tevens de betrokkenheid en ondersteuning van onze partners gedurende de gehele product- of projectlevenscyclus gewaarborgd; vanaf de ontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling en daarna uiteraard gedurende de gehele levensduur van de installatie.

Met de productportfolio’s van onze partners kunnen wij voor veel toepassingen binnen onze doelmarkten de meest optimale oplossing aanbieden. Dit betekent overigens niet dat wij ons tot deze 6 fabrikanten beperken. Indien (technisch) noodzakelijk of gewenst kunnen wij ook andere merken leveren en onderhouden.

Naast advisering en levering van de systemen verzorgt Rivion ook alle werkzaamheden op locatie bij de eindgebruiker zoals installatie, inbedrijfstelling, oplevering en alle diensten (services) die gedurende de gehele levensduur van de systemen noodzakelijk zijn om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.