Onze missie

Onze missie

Onze missie is het zekerstellen van een continue voortgang van kritische processen zodat de gestelde doelen van deze processen maximaal kunnen worden gerealiseerd tegen minimale Total Cost of Ownership (TCO).

Het is ons doel te kunnen voldoen aan de meest uitdagende (industrie)standaarden en klantenwensen in onze doelmarkten op het gebied van noodstroom, stationaire (Ni-Cd) batterijen en energieopslag. Dit doen wij door het leveren van onafhankelijk advies, “best-in-class” producten en “state-of-the-art” diensten/services teneinde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid gedurende de gehele levenscyclus te kunnen garanderen.

Voor onze klanten willen wij maximale waarde creëren tegen minimale kosten. Bij de definiëring van oplossingen (producten en diensten) richten wij ons dan ook primair op het maximaliseren van klantwaarde gedurende de gehele gebruiksfase c.q. gehele levensduur van onze oplossingen.

Het creëren van waarde voor onze klanten doen wij o.a. door:

  • Maximaliseren van de prestatie van de installatie (o.a. output, efficiency)
  • Maximaliseren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.
  • Minimaliseren van de totale gebruikskosten oftewel minimaliseren van Total Cost of Ownership, TCO (o.a. onderhoudskosten en energieverbruik).
  • Zekerstellen dat het gebruik en onderhoud van een installatie gemakkelijk en kosteneffectief kan plaatsvinden.
  • Zekerstellen dat onze klanten op een gemakkelijke en plezierige wijze met ons kunnen communiceren en zaken kunnen doen.