Transport-infrastructuur

De infrastructuur die wordt gebruikt in de transportsector is in toenemende mate technologisch geavanceerd en complex. Desondanks worden er extreem hoge eisen gesteld aan flexibiliteit en betrouwbaarheid onder alle en veelal sterk veranderende gebruiks- en omgevingsomstandigheden. Continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening zijn dan ook sleutelfactoren in het kunnen garanderen van continuïteit en de services die worden geleverd in deze sector.

Elke toepassing in de transport/infra sector heeft zijn eigen specificaties en gerelateerde normen en standaarden. Om die reden kunnen onze UPS-systemen worden aangepast aan de verschillende typen voedingen die in deze sector toegepast worden (één-fase, drie-fase, met of zonder nul)
Ook kunnen de UPS systemen uitgevoerd worden met verschillende remote control communicatieprotocollen zodat deze naadloos in een bestaand systeem kunnen worden geïntegreerd.

Continuïteit van de primaire processen is van strategisch belang voor de transport sector. Uitval van de stroomvoorziening of van monitor- en regelinformatie moet dus te allen tijde worden vermeden.

Continuïteit kan worden gegarandeerd door gebruik te maken van UPS-systemen van hoge kwaliteit die veelzijdig zijn, parallel schakelbaar zijn en die daarnaast kunnen functioneren onder verschillende kritische omstandigheden (temperatuur, fluctuerende stroomvoorziening, verschillende soorten belasting, etc.). Rivion levert transformatorloze UPS-systemen en UPS-systemen met transformator en is daardoor in staat om aan de meest veeleisende en complexe specificaties te voldoen.