Project Management

Rivion is een projectorganisatie. In de uitvoeringsfase krijgt elke opdracht bij ons een “eigenaar” die verantwoordelijk is voor de gehele uitvoering van de order tot en met (op)levering en inbedrijfstelling.  Voor grotere opdrachten, die een projectmatige aanpak vergen, is een projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering en oplevering van het project. Onze projectleider zorgt ervoor dat gedurende de gehele uitvoeringsfase van het project een optimale coördinatie en communicatie plaatsvindt met de projectorganisatie van de klant. Door dit “ownership” wordt tijdens de uitvoering van de opdracht het volgende zekergesteld:

  • duidelijk aanspreekpunt voor alle betrokkenen (klant, leveranciers en medewerkers van onze eigen organisatie)
  • optimale communicatie en coördinatie met alle betrokkenen
  • duidelijke taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering van de opdracht/project (o.a. beheersing van kwaliteit, levertijd en kosten)