Expertise en ervaring

Door onze jarenlange ervaring bij gerenommeerde noodstroomfabrikanten hebben wij een brede expertise en ervaring op het gebied van oplossingen voor de stroomvoorziening t.b.v. kritische bedrijfsprocessen. Onze medewerkers hebben uitgebreide expertise voor vraagstukken m.b.t. noodstroom, verbetering van de netspanningskwaliteit, optimalisatie van het energiemanagement alsmede m.b.t. de productie, transmissie, distributie en opslag van elektrische energie.

Wij hebben een uitstekende kennis van onze doelmarkten met name daar waar aan de hoogste eisen moet worden voldaan onder de meest extreme omstandigheden. Wij kennen de specifieke eisen die worden gesteld door de eindgebruiker, de adviseur, de EPC of de installateur. Specifieke eisen die zowel aan onze diensten en producten worden gesteld als ook aan onze organisatie.

Naast een gedegen kennis van onze doelmarkten hebben wij ook een brede kennis van de producten die de diverse producenten aanbieden voor deze doelmarkten. Hierdoor en door het feit dat wij merkonafhankelijk zijn, zijn wij in staat om merkonafhankelijk, objectief en zonder concessies te adviseren over de beste oplossing voor de (veelal zeer ) specifieke applicaties van de diverse doelmarkten. Onder “beste oplossing” verstaan wij die oplossing die gedurende de gehele levensduur maximale klantwaarde creëert tegen minimale exploitatiekosten (minimale Total Cost of Ownership). Deze “life cycle” benadering is een rode draad in onze denk- en werkwijze om tot optimale, duurzame, lange termijn oplossingen te komen.

Onze merkonafhankelijkheid heeft er toe geleid dat wij strategische samenwerkingsverbanden hebben kunnen aangaan met meerdere producenten t.w. Alcad, Gustav Klein en Riello UPS. Voor deze Europese topfabrikanten zijn wij officieel distributeur in Nederland. Hierdoor zijn wij gespecialiseerd in de innovatieve productportfolio’s van Alcad, Gustav Klein en Riello UPS waardoor wij onze oplossingen optimaal kunnen afstemmen op de specifieke behoeftes van onze doelmarkten.