Advisering

Door onze jarenlange ervaring bij gerenommeerde noodstroomfabrikanten hebben de medewerkers van Rivion een brede expertise en ervaring op het gebied van oplossingen voor de stroomvoorziening t.b.v. kritische bedrijfsprocessen. Wij hebben uitgebreide expertise voor vraagstukken m.b.t. noodstroom, verbetering van de netspanningskwaliteit, optimalisatie van het energiemanagement alsmede m.b.t. de productie, transmissie, distributie en opslag van elektrische energie.

Wij hebben een uitstekende kennis van onze doelmarkten met name daar waar aan de hoogste eisen moet worden voldaan onder vaak de meest extreme omstandigheden. Wij kennen de specifieke eisen die worden gesteld door de eindgebruiker, de adviseur, de EPC of de installateur.shutterstock2_263495984

Naast een gedegen kennis van onze doelmarkten hebben wij ook een brede kennis van de producten die de diverse leveranciers (producenten) aanbieden voor deze doelmarkten. Hierdoor en door het feit dat wij leverancier-onafhankelijk zijn, zijn wij in staat om merkonafhankelijk, objectief en zonder concessies te adviseren over de beste oplossing voor de (veelal) zeer specifieke applicaties van de diverse doelmarkten. Onder “beste oplossing” verstaan wij die oplossing die gedurende de gehele levensduur maximale klantwaarde creëert tegen minimale exploitatiekosten (minimale Total Cost of Ownership, TCO). Deze “life cycle” benadering is een rode draad in onze denk- en werkwijze om tot optimale, duurzame, lange termijn oplossingen te komen.

Onze adviesdiensten kunnen betrekking hebben op zowel nieuwe als bestaande installaties en starten meestal al in het vroegste stadium van de concept- of ontwerpfase van een project.